object

Nepredávame reklamu, ktorá má reálny dosah:

Nemáme záujem o krátkodobú spoluprácu, chceme s tebou robiť dlhodobo, a preto ti nepredáme reklamu, ak nemáme vhodnú cieľovku. Preto s tebou prebehneme:

  • icon Dáme si kávu, kde preberieme Tvoje ciele a očakávania. PS: káva je na nás ;)
  • icon Pozrieme sa na to čo ti vieme doručiť a čo nie
  • icon Ak nájdeme prienik, tak Ti navrhneme nadupanú kampaň
  • icon Testneme viaceré kanály kade ju šíriť, aby sme vyselektovali tie najlepšie kanály s jediným cieľom, doručiť čo najväčšie ROIko
  • icon A potom ju pustíme naplno
Kontaktuj nás

Ak máš záujem o klasickú reklamu, ktorej cieľom je naháňanie Page Views, bez vhodného zacielenia, len preto aby sa dal spraviť report a pochváliť sa veľkým dosahom, tak stlač na svojej klávesnici:

CTRL + SHIFT + W

Stránky, ktoré sa prebojovali do
AdMaticu

Všetky stránky